Participating sites

DISCO-TRIAL

PARTICIPATING SITES:

 • Akademiska sjukhuset, Uppsala

Rickard Lagedal/Sten Rubertsson


 • Södersjukhuset, Stockholm

Per Nordberg/Ludvig Elfvén


 • Skånes Universitetssjukhus, Lund

Hans Friberg/Ola Borgquist


 • Helsingborgs  lasarett

Carl Dolata/Henrik Wagner


 • Karolinska universitetssjukhuset i Solna

Felix Böhm


 • Umeå universitetssjukhus

Peter Gottfridsson/Roman A'roch


 • Örebro Universitetssjukhus

Usama-Mazin Dhaha


 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Peter Lundgren/Christian Rylander


 • Skånes Universitetssjukhus, Malmö


Mattias Bergström/Hans Friberg • Danderyds sjukhus


Rickard Linder • Gävle sjukhus


Robert Kastberg/Fredric Parnemark


 • Sundsvall sjukhus


Joel Olsson/Anders Silfver


 • Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

Olav Rooijackers/Brynjolfur Mogensen/Felix Böhm